Tarify a ceny jízdného dotovaných linek

 

 

Tarifní vzdálenost (km) Obyčejné jízdné Zvláštní jízdné Děti, žákovské jízdné, 65+
50 % ZTP, ZTP/P 25%
1-4 10,- 5,- 2,- 2,-
5-7 13,- 6,- 3,- 3,-
8-10 17,- 8,- 4,- 4,-
11-13 21,- 10,- 5,- 5,-
14-17 25,- 12,- 6,- 6,-
18-20 28,- 14,- 7,- 7,-
21-25 32,- 16,- 8,- 8,-
26-30 36,- 18,- 9,- 9,-
31-35 40,- 20,- 10,- 10,-
36-40 44,- 22,- 11,- 11,-
41-45 48,- 24,- 12,- 12,-
46-50 52,- 26,- 13,- 13,-
51-55 56,- 28,- 14,- 14,-
56-60 66,- 33,- 16,- 16,-
61-70 72,- 36,- 18,- 18,-
71-80 80,- 40,- 20,- 20,-
81-90 88,- 44,- 22,- 22,-
91-100 96,- 48,- 24,- 24,-
101-110 106,- 53,- 26,- 26,-
111-120 117,- 58,- 29,- 29,-
121-130 125,- 62,- 31,- 31,-
131-140 133,- 66,- 33,- 33,-
141-150 143,- 71,- 35,- 35,-
151-160 149,- 74,- 37,- 37,-
161-170 159,- 79,- 39,- 39,-
171-180 167,- 83,- 41,- 41,-
181-190 177,- 88,- 44,- 44,-
191-200 187,- 93,- 46,- 46,-
201-210 195,- 97,- 48,- 48,-
211-220 205,- 102,- 51,- 51,-
221-230 215,- 107,- 53,- 53,-

Bezplatná přeprava

Bezplatně jsou přepravováni též důchodci-držitelé platných průkazů vydaných Českým svazem bojovníků za svobodu. Konfederací politických vězňů České republiky a Svazem PTP-VTNP na spojích zařazených do základní dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje, omezené pouze na spoje, jejichž výchozí a zároveň konečná zastávka je na území Jihočeského kraje.

Jízdenka JIKORD+

síťová jízdenka JIKORD plus. Platí v uvedeném dni na vybraných linkách na území Jihočeského kraje. Po prokázání platné jízdenky JIKORD plus je přeprava cestujících bezplatná. Jízdenka JIKORD plus se nevztahuje na přepravu kol a zavazadel.

Zvláštní jízdné 50 %

  • děti 6-15 let, druhé a další dítě do 6 let
  • rodiče za dětmi (návštěvy dětí v léčebnách, ústavech) - na průkaz vydaný léčbou (ústavem)
  • dopravné za psa

Pes umístěný ve zvláštní schráně, či v příručním zavazadle, je účtován dle tarifu pro zavazadla

Děti, žákovské jízdné, osoby 65+

25% obyčejného jízdného

  • 2. a další dítě do 6 let v doprovodu cestujícího staršího 10 let
  • děti 6-15 let bez prokázání věku
  • 15-18 let s úředním ident. průkazem (OP, cest. pas), žák. průkazem, ISIC kartou
  • studenti 18-26 let s průkazem (platný zák. průkaz nebo ISIC karta)
  • cestující nad 65 let s úředním ident. průkazem (OP, cest. pas)

Dopravce se souhlasem objednatele může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se zlevněné jízdné dle 2.-5. odstavce neuplatní

Přeprava zavazadel

nad stanovený rozměr a váhu dle přepravních podmínek:

  • do 25 km..........5 Kč
  • nad 25 km..........10 Kč

Bezplatná přeprava

Jízdenka JIKORD+

Chcete si objednat autobusovou přepravu?