MHD Vimperk

Linka 375001 Autobusové nádraží - sídliště - Nemocnice - Autobusové nádraží propojuje sídliště s průmyslovou zónou ve Špidrově ulici, nemocnicí a centrem města, cestující tak mohou využívat linku k přepravám do zaměstnání, do škol, nebo do nemocnice a do centra města.

Tarifní podmínky jsou upraveny ceníkem, schváleným městem Vimperk. Kompletní ceník jízdného viz níže.

Jízdné je možné hradit v hotovosti u řidiče nebo bezhotovostně čipovou kartou - Dopravní kartou, vydanou dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. z kreditu elektronické peněženky, nabité na kartu.

Obyvatelé města Vimperka starší 65 let mají na základě jízdního dokladu - Dopravní karty jízdné bez omezení zdarma.

Jednorázový poplatek za vydání čipové karty je 100,- Kč, držitelé karty mohou čipovou kartu využívat pro úhradu jízdného v MHD Vimperk i na příměstských autobusových linek provozovaných ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. k hrazení jednorázového jízdného

Kredit jízdného na kartu je možné dobít na dispečinku dopravce na autobusovém nádraží ve Vimperku, nebo u každého řidiče dopravce. Minimální částka dobitého kreditu je 50,- Kč. Více informací o Dopravní kartě najdete v sekci Pravidelná doprava/Dopravní karta.

Grafické schéma dopravy

Aktuální ceník

Jízdní doklady

Jízdné hrazené v hotovosti zakoupí cestující ve vozidle u řidiče před započetím přepravy.

V MHD je možno zakoupit jízdné hotovostně nebo bezhotovostně prostřednictvím Dopravní karty - čipové karty s finančním kreditem ve formě elektronické peněženky, vystavené ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.