Dopravní karta

Dopravní karta je elektronický jízdní doklad, který funguje jako elektronická peněženka pro úhradu jízdného na všech příměstských linkách provozovaných ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. včetně městských doprav v Písku, Milevsku, Vimperku a Č. Krumlově. Cestující pouze nabije v předstihu požadovanou částku hotovosti na kartu a dále cestuje pohodlně autobusy na linkách bez potřeby hotovosti.

 

 

 

U linek MHD je výhodou i zvýhodněné jízdné oproti platbě v hotovosti. Cestující s kartou může samozřejmě použít elektronickou peněženku pro své odbavení i úhradu jednorázového jízdného pro spolucestujícího. Plnění elektronické peněženky Dopravní karty lze uskutečnit na sběrných místech nebo ve všech vozidlech příměstských linek naší společnosti. Dopravní karta je také bezpečná pro vaše finance, při ztrátě karty a jejím nahlášení je karta zablokována a zůstatek hotovosti přehrán na nově vydanou kartu.

Více informací

Postup podání žádosti

Vyplněnou žádost odevzdejte na libovolném sběrném místě. Při předání žádosti žadatel prokáže svoji totožnost vhodným dokladem - OP (občanský průkaz), rodný list. V případě, že žádost podává zákonný zástupce žadatele, prokazuje totožnost zápisem ve svém OP (občanském průkazu) nebo rodným listem žadatele.

O dopravní kartu můžete požádat také elektronicky, vyplněním formuláře, který se vám otevře po prokliku na tlačítko "Mám zájem o dopravní kartu" na této stránce.

Sběrná místa

  • informační kancelář na autobusovém nádraží v Písku
  • Autobusové nádraží v Milevsku
  • informační kancelář na autobusovém nádraží v Českém Krumlově
  • dispečink na autobusovém nádraží v Kaplici
  • informační kancelář na autobusovém nádraží v Prachaticích
  • dispečink na autobusovém nádraží ve Vimperku
  • Autobusové nádraží ve Vodňanech

Vyzvednutí dopravní karty

Dopravní karta je připravena k převzetí držitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Připravená karta bude umístěna na sběrném místě, které si žadatel zvolí v žádosti. Žadatel při převzetí karty prokazuje svoji totožnost vhodným dokladem totožnosti, viz Postup podání žádosti. Při převzetí čipové karty zaplatí žadatel hotově poplatek za prodej (aktivaci) karty a požádá zaměstnance sběrného místa o první naplnění elektronické peněženky částkou minimálně 50 Kč pro hrazení jednorázového jízdného. Doklad o zaplacení poplatku uschovejte pro případnou reklamaci karty. Vydání  karty je zpoplatněno částkou 100 Kč.

Cestující, který odevzdá žádost na sběrném místě, může zvolit zaslání Dopravní karty doporučeně na dobírku. Takto zaslaná karta je aktivovaná a má naplněnou elektronickou peněženku na 54 Kč. Cestující může po obdržení kartu ihned používat. Cena Dopravní karty zaslané na dobírku je 220 Kč (100 Kč aktivace + 54 Kč plnění EP + 66 Kč poštovné). Tato možnost neplatí pro žádosti zaslané z formuláře na www stránkách. 
Dopravce si vyhrazuje právo na prodloužení termínu přípravy Dopravní karty vzhledem k množství podaných 
žádostí.

Odcizení, ztráta karty, reklamace

Dopravní kartu lze reklamovat na sběrných místech při jakékoliv poruše, kromě jejího mechanického poškození. V případě ztráty nebo odcizení je možné kartu zablokovat na sběrném místě. Vaše karta se stane nefunkční a nebude moci být zneužita jinou osobou. O zablokování karty může žádat pouze majitel karty nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte vyplněním žádosti o zablokování karty. S sebou si přineste lístek o prodeji karty a doklad totožnosti. Platnost blokace karty je od následující půlnoci dne v němž byla podána žádost o zablokování karty.
Zůstatek hotovosti elektronické peněženky bude nahrán držiteli na nově vydanou Dopravní kartu.

Elektronická peněženka

Elektronickou peněženku může využívat každý majitel Dopravní karty. Plnění lze uskutečnit na předprodejním místě nebo ve všech vozidlech ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Cestující složí požadovaný obnos, minimálně 50 Kč. Pracovník sběrného místa nebo řidič vozidla nahraje vklad na Dopravní kartu do elektronické peněženky. Z tohoto vkladu pak může cestující hradit jednorázové jízdné na všech příměstských linkách dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. i jednorázové jízdné v městské hromadné dopravě v Písku, Milevsku, Vimperku a Českém Krumlově . Seznam linek naleznete na www.busem.cz.