MHD Milevsko

Pro obsluhu MHD Milevsko byla zřízena linka 366001 Autobusové nádraží - Montáže - Nádraží ČD, jejímž objednatelem je Město Milevsko. 

Tarifní podmínky jsou upraveny ceníkem, schváleným městem Milevsko a částka obyčejného jízdného činí 7,- Kč, částka polovičního jízdného pro děti do 15 let 3,- Kč. Nadále zůstává v platnosti uznávání seniorských karet. Kompletní ceník viz níže.

Grafické schéma dopravy

Aktuální ceník

Jízdní doklady

Jízdné hrazené v hotovosti zakoupí cestující ve vozidle u řidiče před započetím přepravy.
V MHD je možno zakoupit jízdné hotovostně nebo bezhotovostně prostřednictvím Dopravní karty - čipové karty s finančním kreditem ve formě elektronické peněženky, vystavené ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.