Změna jízdních řádů v Písku

Vážení cestující, rádi bychom Vás upozornili na změnu jízdních řádů v Písku kvůli uzavírce sjezdu od Strakonic na silnici I/20. Tato uzavírka bude probíhat od 6. 3. 2019 – 6. 12.2019.

Tato změna se bude týkat MHD Písek na linkách č.: 365303, 365306,365323, 365355

Autobusy MHD Písek budou využívat objízdnou trasu takto:

 1. linka/spoj 365303/5,7,17,19,21 a 29 pro obsloužení zastávky Průmyslová bude
  pokračovat v trase po MÚK Dobešice - I/20 na zastávku Šrámkův most s vynecháním
  obsluhy zastávek Na Kuchyňce, Pražská a Čelakovského
 2. linka/spoj 365306/1,3,5,23,11,13,15,25 a 21 bude využívat navrženou objízdnou trasu sil.
  II/139 - větev sil. I/20 - sil. I/20 (R/20) MÚK Dobešice - (R/20) - sil. I/20 – směr České Budějovice
 3. linka/spoj 365323/2 a 8 bude využívat navrženou objízdnou trasu sil. II/139 - větev sil. I/20
  - sil. I/20 (R/20) MÚK Dobešice - (R/20) - sil. I/20 – směr České Budějovice
 4. linka/spoj 365355/26 bude využívat navrženou objízdnou trasu sil. II/139 - větev sil. I/20 -
  I/20 (R/20) MÚK Dobešice - (R/20) - sil. I/20 – směr České Budějovice; spoje linky
  365355/2,4,14,18 a 20 vynechají obsluhu zastávky Čelakovského a využijí objízdnou
  trasu ulicemi Dvořákova – Kollárova (obojí silnice II/139) – Harantova – Purkyňova - Zeyerova a Hradišťská (všechny MK) na náhradní zastávku Hradišťská.

Dále se změna bude týkat linkové (autobusové) dopravy č.:
360010 Písek – Mirotice – Boudy – Čimelice – Mirovice
360015 Písek – Dobev, Stará Dobev – Strakonice
360068 Milevsko – Veselíčko – Bernartice – Písek
370220 Vimperk – Strakonice – Písek – Bernartice – Tábor

Zastávky se změnou obslužnosti jsou: Písek, Šrámkův most – zastávka dočasně zrušena, náhradní zastávka – Písek, Hradišťská.

Děkujeme za pochopení!

Změna jízdních řádů v Písku