Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

MHD Milevsko

Pro obsluhu MHD Milevsko byla zřízena linka 366001 Autobusové nádraží - Montáže - Nádraží ČD jejímž objednatelem je Město Milevsko. 

Tarifní podmínky jsou upraveny ceníkem, schváleným městem Milevsko a částka obyčejného jízdného činí 5,-Kč, částka polovičního jízdného pro děti do 15 let 2,-Kč. Nadále zůstává v platnosti uznávání seniorských karet. Kompletní ceník viz níže.

Jednorázové obyčejné jízdné hotovostní a bezhotovostní  5 Kč
Jednorázové poloviční jízdné pro děti od 6 do 15 let věku hotovostní a bezhotovostní*  2 Kč
Jednorázové žákovské jízdné pro žáky do 15 let věku bezhotovostní**   1 Kč
Jednorázové studentské jízdné pro žáky od 15 do 26let věku bezhotovostní **  12 Kč

* děti mladší 15 let prokazují od věku 10 let nárok na zlevněné jízdné totoženkou, vystavenou dopravcem

** žáci a studenti prokazují nárok na zlevněné jízdné platným a potvrzeným žákovským průkazem, uznávaným v linkové autobusové i vlakové dopravě

Přeprava zdarma

  • Děti ve věku do 6 let
  • Kočárek s dítětem
  • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jejich průvodci včetně vodícího psa
  • Zavazadlo do rozměru 20 × 30 × 50 cm, tyčové zavazadlo do délky 150 cm a do průměru 10 cm, deskové zavazadlo do rozměru 80 × 100 × 5 cm, nákupní taška na kolečkách a snadno přenosné věci, které lze držet na klíně,
  • Zvíře v přenosné schráně s nepropustným dnem do rozměru 20 × 30 × 50 cm.

Jízdní doklady

Jízdné hrazené v hotovosti zakoupí cestující ve vozidle u řidiče před započetím přepravy.
V MHD je možno zakoupit jízdné hotovostně nebo bezhotovostně prostřednictvím Dopravní karty - čipové karty s finančním kreditem ve formě elektronické peněženky, vystavené ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.